Privacyverklaring van De bezige bij – uw opruimcoach

 

De bezige bij – uw opruimcoach is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

De bezige bij – uw opruimcoach neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.

Marian van der Voet is de functionaris Gegevensbescherming van De bezige bij – uw opruimcoach, zij is te bereiken via info@uwopruimcoach.com
Contactgegevens:
www.uwopruimcoach.com
Brandlicht 55, 7463 CM Rijssen
Telefoon: 06 81916038
E-mail: info@uwopruimcoach.com
KvK: 65796705

De bezige bij – uw opruimcoach verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt voor het opvragen van informatie over onze diensten.

Overzicht van persoonsgegevens die wij verwerken:
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 – Voor- en achternaam
 – Geslacht
 – Adresgegevens
 – Telefoonnummer
 – E-mailadres
 – Bankrekeningnummer
 – Persoonlijke gegevens + omstandigheden die u verstrekt tijdens de intake die van belang zijn voor onze samenwerking en in verband staan met het inschakelen van een professional organizer/coach

  1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Van cliënten met een PGB (persoonsgebonden budget) verwerken we de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u*:

 – Burgerservicenummer (BSN)
 – Geboortedatum
 – Evt. medische gegevens (bijv. ADHD, autisme)

  1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
    Bij het afhandelen van een nalatenschap verwerken we de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens*:

 – Voor- en achternaam (van overledene, erfgenamen en executeur)
 – Geslacht (van overledene, erfgenamen en executeur)
 – Adresgegevens (van overledene, erfgenamen en executeur)
 – E-mailadres (van overledene, erfgenamen en executeur)
 – Geboorteplaats en geboortedatum (van overledene en erfgenamen)
 – Datum van overlijden (van overledene)
 – Plaats van overlijden (van overledene)

  1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
    Bij het opstellen van een BDO (belangrijk documenten overzicht) verwerken we de volgende bijzondere en/of gevoelige gegevens*:

– Overzicht bankrekeningen
 – Overzicht lopende verzekeringen
 – Overzicht m.b.t. huur/koop huis
 – Overzicht abonnementen
 – Gegevens m.b.t. familieleden *

*Goed Geregeld Organizing & Coaching verstrekt u voorafgaand aan de opdracht een overzicht van de te verwerken gegevens, dit overzicht kunt u voor akkoord tekenen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
De bezige bij – uw opruimcoach verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening
– U te kunnen informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
– De bezige bij – uw opruimcoach verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en gegevens die nodig zijn i.v.m. de Wet maatschappelijke ondersteuning.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De bezige bij – uw opruimcoach bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens:   

Naam en adres: 7 jaar i.v.m. eis van de belastingdienst
E-mail / telefoonnummer: basis contactgegevens staan in contactlijst, kunnen op aanvraag verwijderd worden
Aanvraag Wmo: formulieren m.b.t. aanvraag Wmo, 15 jaar
Geboortedatum / BSN: 15 jaar i.v.m. eis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (alleen indien van toepassing bij PGB)
Bankrekening: deze verwerken wij niet, ze staan echter wel op onze bankafschriften

Geautomatiseerde besluitvorming:
De bezige bij – uw opruimcoach neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De bezige bij – uw opruimcoach) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
De bezige bij – uw opruimcoach verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
De bezige bij – uw opruimcoach gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Daarnaast maken we per cliënt een fysiek dossier waarin voortgang en evt. behandelde technieken in vermeld worden. Dit wordt op kantoor bewaard in een afgesloten ladekast.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De bezige bij – uw opruimcoach en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@uwopruimcoach.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De bezige bij – uw opruimcoach wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

De privacyverklaring van De bezige bij – uw opruimcoach kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op www.uwopruimcoach.com, in de privacyverklaring wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. Deze privacyverklaring is voor het laatste gewijzigd op 21 juli 2021.

De bezige bij – uw opruimcoach – Marian van der Voet –
Professional organizer + ochtend manager in Overijssel en Gelderland –
06 – 819 160 38info@uwopruimcoach.com

Professional organizer Marin van der Voet

Privacyverklaring – Aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO) –  Social media De bezige bij - uw opruimcoach